Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Nowoczesne metody instrumentalne w kontroli procesów przemysłowych i ochronie środowiska
Learning outcome:
Student ma świadomość funkcji jakie pełni chemia analityczna w produkcji przemysłowej
Connections with FLO:
  • TC2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii