Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Projektowanie mikrostruktury i właściwości materiałów
Learning outcome:
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów
Connections with FLO:
  • CE2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców i materiałów