Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Projektowanie mikrostruktury i właściwości materiałów
Learning outcome:
ma poszerzoną wiedzę z zakresu zastosowania technik, programów i narzędzi do modelowania materiałowego oraz modelowaniu procesów
Connections with FLO:
  • CE2A_W07
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu zastosowania technik, programów i narzędzi do modelowania materiałowego oraz modelowaniu procesów