Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Projektowanie mikrostruktury i właściwości materiałów
Learning outcome:
ma pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych z użyciem technik manualnych jak informatycznych; potrafi samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu
Connections with FLO:
  • CE2A_U05
    potrafi wykorzystać metody matematyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań