Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Projektowanie mikrostruktury i właściwości materiałów
Learning outcome:
ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich w tym zadania nietypowe
Connections with FLO:
  • CE2A_U09
    potrafi zaprojektować, wytworzyć wyroby ceramiczne o określonych parametrach użytkowych dostosowany do renowacji zabytków budowlanych