Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Selected Topics of Special and General Relativity Theory
Learning outcome:
Student potrafi jakościowo rozwiązać wybrane zagadnienia OTW i wykonać proste rachunki.
Connections with FLO:
 • FT1A_U02
  potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
 • FT1A_U01
  ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
 • FT1A_U05
  potrafi wyodrębnić elementarne procesy składowe badanego zjawiska dostrzegając jego złożonośd
 • FT1A_U06
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi stosowanych w fizyce technicznej do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
 • FT1A_U17
  potrafi prowadzić metodami matematycznymi i ekonomicznymi analizy porównawcze rożnych rozwiązań inżynierskich