Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Learning outcome:
Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiarową i przeprowadzić pomiar metodami spektroskopii optycznej.
Connections with FLO:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki