Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Learning outcome:
Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej.
Connections with FLO:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki