Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Learning outcome:
Student widzi potrzebę rozszerzania swojej wiedzy dotyczącej metod spektroskopowych
Connections with FLO:
  • TC2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
  • TC2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych