Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Learning outcome:
Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych
Connections with FLO:
  • TC2A_W08
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych