Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Learning outcome:
Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej.
Connections with FLO:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki