Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych.
Connections with FLO:
  • TC2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych