Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Learning outcome:
Student posiada widzę na temat struktury i właściwości nieorganicznych materiałów jonowo-kowalencyjnych
Connections with FLO:
  • TC2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów