Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Learning outcome:
Student ma wiedzę dotyczącą budowy rożnych grup materiałów w powiązaniu z ich własnościami
Connections with FLO:
  • TC2A_W01
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów