Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Learning outcome:
Student potrafi określić podstawowe własności materiału jonowo-kowalencyjnego na podstawie jego struktury
Connections with FLO:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki