Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Learning outcome:
Student potrafi ocenić wpływ modyfikacji struktury na własności materiałów jonowo-kowalencyjnych
Connections with FLO:
  • TC2A_U08
    potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki