Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Learning outcome:
Student ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu materiałów jonowo-kowalencyjnych.
Connections with FLO:
  • TC2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych