Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Propedeutyka nauk materiałowych
Learning outcome:
Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH.
Connections with FLO:
 • CE1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
 • CE1A_K03
  potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i je wykorzystać, inspirując pracę zespołową
 • TC2A_K03
  potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
 • TC1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
 • TC1A_K10
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej
 • IM1A_K06
  Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera inżynierii materiałów; podejmuje starania aby przekazać takie informacje w sposób zrozumiały