Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Propedeutyka nauk materiałowych
Learning outcome:
Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym.
Connections with FLO:
  • TC2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
  • TC1A_U08
    potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
  • IM1A_U05
    Ma umiejętność samokształcenia się