Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Inżynieria biomateriałów
Learning outcome:
potrafi łączyć zagadnienia biomechaniczne z materiałowymi i biologicznymi.
Connections with FLO:
  • IM2A_U09
    Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu mechaniki, chemii, fizyki ciała stałego i informatyki, uwzględniając także aspekty pozatechniczne
  • IM2A_U14
    Potrafi komunikować się w języku matematyki ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym także z przemysłu.
  • IM2A_U17
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą