Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Inżynieria biomateriałów
Learning outcome:
ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania materiałów medycznych, zna procedury dopuszczania tego typu materiałów do praktyki klinicznej.
Connections with FLO:
  • IM2A_K01
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IM2A_K06
    rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii