Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Environmental Chemistry
Learning outcome:
Student posiada wiedzę dotyczącą elementów składowych środowiska i ich składu chemicznego Student zna i rozumie podstawowe procesy chemiczne związane z cyklami geochemicznymi najważniejszych dla funkcjonowania środowiska pierwiastków
Connections with FLO:
  • FT1A_W03
    zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie