Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Environmental Chemistry
Learning outcome:
Student zna i posiada wiedzę na temat chemicznych zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery, ich klasyfikacji oraz antropogenicznych i naturalnych źródeł tych zanieczyszczeń. Student rozumie chemiczne aspekty funkcjonowania biosfery w środowisku
Connections with FLO:
  • FT1A_W03
    zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie