Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Environmental Chemistry
Learning outcome:
Student zna i rozumie chemiczne środowiskowe konsekwencje podstawowych procesów pozyskiwania energii i rolę czystych technologii dla środowiska
Connections with FLO:
  • FT1A_W08
    ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami podstawowymi
  • FT1A_W10
    ma podstawową wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach