Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Environmental Chemistry
Learning outcome:
Student potrafi dokonać wstępnej oceny czynników zanieczyszczenia środowiska, podjąć decyzję co do wyboru metody analitycznej ich oznaczenia i wykonania konsultacji analitycznych z chemikami analitykami zjmującymi się analizą próbek środowiskowych
Connections with FLO:
  • FT1A_K02
    rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym; ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich; wykazuje postawę proekologiczną
  • FT1A_K06
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
  • FT1A_K09
    potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania