Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Recent developments and applications of refractories (Dr hab. Janusz Zborowski)
Learning outcome:
Potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty w dyskusji
Connections with FLO:
 • CE2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • CE1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
 • CE1A_K09
  dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologii chemicznej
 • TC2A_K05
  dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych
 • TC2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • IM2A_K05
  dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych
 • IM2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • TC1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
 • IM1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych