Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Recent developments and applications of refractories (Dr hab. Janusz Zborowski)
Learning outcome:
Potrafi zrozumieć , przeanalizować i zreferować treść publikacji angielskojęzycznej
Connections with FLO:
 • CE2A_U11
  potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, fizyki ciała stałego i informatyki do rozwiązywania problemów technologicznych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
 • CE1A_U11
  wykorzystuje dokumentację techniczną maszyn i urządzeń w obliczeniach i analizach procesów technologicznych
 • TC2A_U20
  posługuje się angielską terminologią techniczną
 • IM2A_U04
  Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej.
 • TC1A_U12
  potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej
 • IM1A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się