Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Recent developments and applications of refractories (Dr hab. Janusz Zborowski)
Learning outcome:
Zna opisane w języku angielskim aktualne kierunki badań dotyczących rozwoju technologii wytwarzania ogniotrwałych
Connections with FLO:
 • CE2A_W13
  posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
 • CE1A_W10
  ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • TC2A_W17
  posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej
 • IM2A_W15
  Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych
 • TC1A_W07
  ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • IM1A_W18
  Ma podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu wiedzy oraz kierunków rozwoju nauki o materiałach