Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Wstęp do teorii gier
Learning outcome:
Student rozumie złożoność procesu podejmowania decyzji w zespole
Connections with FLO:
 • FT1A_W15
  zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej, w tym realizacji projektów zespołowych
 • FM1A_W14
  Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • IS1A_W22
  ma podstawową wiedzę na temat zarządzania projektem zespołowym
 • FT2A_K03
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów
 • FM2A_K06
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole
 • FM2A_K07
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo zadania
 • IS2A_K02
  potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
 • IS2A_K07
  ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej
 • CS2A_K02
  demonstrates the ability to plan a team work, define and distribute individual tasks and estimate their time-load; recognizes his/her responsibility for his/her part of the team effort potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole