Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
BioSurface Engineering (Prof. Dieter Scharnweber)
Learning outcome:
Knows how surface chemistry, topography as well as mechanical and physical factors influence cellular response
Connections with FLO:
  • IM1A_W17
    Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów