Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
BioSurface Engineering (Prof. Dieter Scharnweber)
Learning outcome:
Is able to propose modification method of different biomaterials for use in contact with different tissues
Connections with FLO:
  • IM1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • IM1A_U02
    Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się