Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Nanozawiesiny i nanokompozyty ceramiczne
Learning outcome:
prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne
Connections with FLO:
  • IM2A_K07
    prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne