Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Akustyczne badania materiałów
Learning outcome:
Rozumie pracę zespołową oraz potrzebę dokształcania się
Connections with FLO:
  • TC2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
  • IM2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych