Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Akustyczne badania materiałów
Learning outcome:
Zna podstawy akustycznych metod badań
Connections with FLO:
  • TC2A_W08
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych
  • IM2A_W08
    Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów