Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Praca magisterska
Learning outcome:
Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej
Connections with FLO:
  • CE2A_K03
    potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy
  • CE2A_K08
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych