Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Praca magisterska
Learning outcome:
Student potrafi przygotować i przedstawić pracę o charakterze: badawczym, projektowym, aplikacyjnym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub monograficznym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych
Connections with FLO:
  • TC2A_U21
    potrafi dobrać i zaprojektować reaktor do określonego procesu chemicznego
  • TC2A_U23
    Potrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich