Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Praca magisterska
Learning outcome:
Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej
Connections with FLO:
 • TC2A_U13
  potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych
 • TC2A_U14
  potrafi zaprojektować i wytworzyć beton i ceramiczne materiały budowlane o odpowiednich parametrach użytkowych
 • TC2A_U18
  potrafi zaprojektować i wytworzyć materiały ceramiki szlachetnej i technicznej oraz określić ich parametry użytkowe
 • TC2A_U20
  posługuje się angielską terminologią techniczną
 • TC2A_U22
  potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych