Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Synthesis of nanosized particles and their application in nanoceramics and nanocomposite technology (Prof. Thomas Graule)
Learning outcome:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych
Connections with FLO:
 • CB1A_K11
  rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących działalności w zawodzie inżyniera
 • CE1A_K02
  ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • TC2A_K05
  dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych
 • IM2A_K01
  ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • TC1A_K03
  potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując pracę zespołową
 • IM1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych