Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Analysis of Algorithms
Learning outcome:
Student potrafi w sposób przejrzysty zaprezentować wyniki analizy problemu algorytmicznego.
Connections with FLO:
  • IS2A_K05
    rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje