Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Analysis of Algorithms
Learning outcome:
Student zna metody praktycznej analizy złożoności obliczeniowej i poprawności algorytmów.
Connections with FLO:
  • IS2A_W09
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu modelowania procesów fizycznych