Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Modeling of flow systems
Learning outcome:
Student uzyskuje wiedzę z zakresu opisu układów przepływowych w oparciu o modele fenomenologiczne takich jak komorowe modele idealnego wymieszania oraz modele dyspersyjne.
Connections with FLO:
  • FT1A_W07
    ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych