Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Modeling of flow systems
Learning outcome:
Student potrafi zastosować pakiety z zakresu numerycznej mechaniki płynów do symulacji przepływów.
Connections with FLO:
  • FT1A_U02
    potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
  • FT1A_U08
    potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski