Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Modeling of flow systems
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i dostępne pakiety obliczeniowe do modelowania i symulowania układów przepływowych.
Connections with FLO:
  • FT1A_K04
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu
  • FT1A_K07
    dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej