Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Laboratory of physics 1
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o zasadach fizycznych pomiaru i sposobie jej realizacji w danym ćwiczeniu
Connections with FLO:
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
  • FT1A_W11
    zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych