Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Laboratory of physics 1
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o sposobach opracowania pomiaru powtarzanego, pośredniego i pomiaru zależności funkcyjnych z uwzględnieniem zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiaru
Connections with FLO:
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
  • FT1A_W11
    zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych