Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Laboratory of physics 1
Learning outcome:
Student potrafi wykonać pomiar laboratoryjny, opracować wyniki i napisać sprawozdanie
Connections with FLO:
  • FT1A_U02
    potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim i angielskim
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
  • FT1A_U10
    potrafi zastosować prostą analizę statystyczną do badania zjawisk fizycznych