Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Statistics for Engineers
Learning outcome:
Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa.
Connections with FLO:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
  • FT1A_W06
    ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych