Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Statistics for Engineers
Learning outcome:
Praca zespołowa.
Connections with FLO:
  • FT1A_K06
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role