Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Statistics for Engineers
Learning outcome:
Profesjonalność i etyka.
Connections with FLO:
  • FT1A_K03
    zachowuje etyczną postawę w prowadzonych projektach badawczych; publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym
  • FT1A_K08
    potrafi przekazywać społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informację o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii