Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Statistics for Engineers
Learning outcome:
Konieczność ustawicznego samokształcenia.
Connections with FLO:
  • FT1A_K04
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu